אסיטז' ישראל-המרכז הישראלי לתאטרוני ילדים

וגם פוסט שמספר על תהליך העבודה-

יצירת דמות עבור מיתוג לתאטרון