Yoga with Yoli

Yoga היא אחת הדרכים הטבעיות עבור Yoli לחבר גוף ונפש, תנועה והקשבה.

  סדרת Yoga with Yoli נוצרה באהבה מעומק לבה הקשוב והסקרן של Yoli והיא מבקשת להגיע היישר אל לבכן. ברגעים אלה ממש Yoli ממשיכה לתרגל... אז מי מכן מצטרפת אליה?

סדרת  Yoga with Yoli מוקדשת לזכרה של מיכל סלה ז"ל, המאירה והאהובה, שנרצחה בביתה ב3.10.2019. הנאשם ברצח הוא האיש שהכניסה ללבה ולביתה, אבי בתה התינוקת.

10% מכל הרווחים בסדרה יועברו ל"פורום מיכל סלה" , עמותה ללא מטרות רווח המקדמת מיזמים טכנולוגיים וחברתיים למיגור אלימות, קידום שוויון מגדרי וחיזוק החוסן הגופני והנפשי באמצעות הגברת הקשב הפנימי והקשב לזולת. 

 

"מיכלי אהבה יוגה                       

אהבה לקחת רגע לעצמה, להרגיש את הגוף, להתחבר לנשימה הפועמת, להזרים שורשים לאדמה ולשלוח ענפים אל השמיים. כזו היתה מיכלי, אדמתית ועוצמתית, מחוברת לארציות, פעילה ומפעילה, משפיעה על הסובב אותה. וגם  רוחנית וגבוהה, בעלת מבט על, על הקורה מטה ויכולת התבוננות פנימית עמוקה ומעוררת השראה.

החיבור של מיכלי ליוגה ולגוף, היה אך טבעי כחלק ממהותה השלמה. היוגה עזרה לה להתקרב עוד אל עצמה,  להגדיל עוד את האור הזוהר בה תוך חיבור של גופה ונפשה יחד."

מעיין פליישון, חברת נפש ודרך של מיכלי


מחברת יוגה עם Yoli