Yoli

מפגש בין מילים למכחול, בין נפש לנפש

השמש תמיד מבצבצת דרך מרווחים קטנים שהתריסים שומרים במיוחד בשבילה.

YoLi הופיעה לנו כמו שמש, הפציעה במרווחים הדקים של החיבוק בין המילים למכחול, בין הלב לכוונה. 

היא נוצרה בעיצומו של מפגש מרגש בין טקסטים של לירית גרובר לאיורים של יונת קציר, שהוביל ליצירת יומן השראה מיוחד לניהול זמן.

ביומן, שיצא בימים אלה, נמצא בסוף כל חודש המשפט:

'הדרך היפה ביותר לנהל זמן, היא לזמן רק את מה שאת באמת רוצה'.

בחודש מסוים, אחרי מספר חודשים שבהם התערבבו להן באהבה מילים באיורים, YoLi הופיעה.

אנחנו ללא ספק זימנו אותה והתרגשנו כל כך כשהיא באה.

עכשיו היא צועדת את צעדיה הראשונים בעולם.


אם תזמנו אותה, היא וודאי תבוא לבקר גם אתכם.