Yoli גאה להשתתף בתרומה החשובה לקידום מעמדן ובטחונן של הנשים. אני רוצה להרחיב את מעגל התרומה גם לסגל החשוב של עובדות ועובדי ההוראה, העוסקים בחינוך דור ההמשך שלנו, ולהרחיב את התמורה החשובה שכולנו נזכה בה, עם הפצת המסרים של 'פורום מיכל סלה'. על כל רכישה ממוצרי כמתנות הוקרה לעובדי החינוך, יועברו 10% לעמותה, לקידום מטרת העל של שוויון מגדרי ושמירה על נשים בגוף ובנפש.

אל תפסידו את קטגוריית המבצעים באתר.

שווה לעקוב ולהשתתף בהגרלות, קופונים ומבצעים חדשים.

*עבור הזמנת כמויות גדולות- לועדים/ארגונים/מתנות לחגים- מוזמנים ליצור קשר

סליקה מאובטחת באתר